hem

Välkommen till Föreningen Växjö Fibromyalgigrupp!

 

 

  • En handikappförening som hjälper och ger stöd åt människor med fibromyalgi.
  • Sprider information om att fibromyalgi INTE är en reumatisk sjukdom,

som den tidigare ansågs som.

  • Sedan 1 januari 2006 har fibromyalgi eget klassifikationsnummer och

egen rubrik i WHO:s ICD-10, nämligen- M79.7 Fibromyalgi.

  • Har regelbundna träffar med olika teman.
  • Anordnar studiecirklar såsom bassängträning, föreläsningar, mm.