hem

Välkommen till Föreningen Växjö Fibromyalgigrupp!  • En handikappförening som hjälper och ger stöd åt människor med fibromyalgi.
  • Sedan 1 januari 2006 har fibromyalgi eget klassifikationsnummer och

egen rubrik i WHO:s ICD-10,  nämligen- M79.7 Fibromyalgi.

  • Har träffar med olika teman.
  • Anordnar studiecirklar såsom kroppskännedom i bassäng, föreläsningar, mm.