Bli medlem

 

Medlemsavgift

 

Årsmedlem: 200 kr

 

Familj/Stödmedlem: 100 kr

 

Upp till 25 år eller studerande: 100 kr

 

Bankgiro: 860 - 6022

 

Glöm inte att skriva namn, adress, telefonnummer (både vanlig och mobil), personnummer och

ev. e-postadress på inbetalningskortet eller i meddelanderutan om Du betalar via internetbanken.

Eller tala in det på vår telefonsvarare, alternativt skriv in Dina uppgifter i kontaktformuläret nedan

 

--------------------------------

 

För att få tillgång till Fibromyalgiförbundets tidning, Firbromyalginytt, som skickas ut 4 ggr/år

måste Du vara fullt betalande medlem.

 
 
 
 
 
bli medlem
ändra adress/telefon
bli kontaktad
 
 

Kontaktformulär: