Fibromyalgi påverkar oss

 

 

Fibromyalgi påverkar oss

 

Fibromyalgiker påverkas ofta av:

 

  • Väderväxlingar

Regn, kyla och blåst inverkar ofta negativt på fibromyalgiker.

De flesta, men inte alla, mår bättre i värme.

 

  • Ängslan och oro

Man påverkas när något oväntat inträffar.

  • Stress

Hos många ökar både värk och trötthet om de utsätts för någon typ

av psykisk press.

  • Statisk belastning

Det kan vara oerhört tröttande att bära saker, även om de är lätta.

 

  • Repetitivt arbete

Att ofta upprepa en rörelse kan vara mycket svårt, till exempel hänga

tvätt, skala potatis eller plocka ur diskmaskinen.

  • Fysisk aktivitet

Hård fysisk aktivitet inverkar mycket negativt på fibromyalgiker.

 

Vardagliga sysslor som för den friska är enkla att utföra kan vara o

överstigliga för en person med fibromyalgi.