Behandling


Behandlingar


Eftersom man ännu inte vet exakt vad det är som orsakar fibromyalgi så

finns det heller inget botemedel. Det handlar i stället om att så gott

man kan försöka lindra fibromyalgisymptomen, främst genom en kombination

av läkemedel, fysisk träning samt livsstilsförändringar och

olika avslappningstekniker/terapier.


Utgångspunkten för att kunna utforma en så bra behandling som

möjligt är att man från början får en korrekt diagnos.

I samband med detta är det också väldigt viktigt att patienten får

information och insikt om sjukdomen.


Majoriteten av fibromyalgidrabbade lider av symptomen utbredd kronisk

smärta, trötthet/utmattning och sömnstörningar.

Övriga symptom kan vara väldigt olika och därför får man från fall till fall

utgå från befintliga symptom för att se vilken behandling som är

lämpligast.


Studier visar att man kan använda sig av multikomponentsbehandling

för att på kort sikt lindra fibromyalgi. Multikomponentsbehandling innebär

att man använder sig av åtminstone en psykologisk terapi i kombination

med åtminstone en träningsterapi.