Vad utlöser fibromyalgi?


Vad utlöser fibromyalgi?


Varför vissa personer utvecklar fibromyalgi vet man ännu inte, men det finns

ett antal olika faktorer som man tror kan bidra till att utlösa sjukdomen.


  • Långvarig lokal smärta utgör den största riskfaktorn.

         Smärtan börjar lokalt och sprider sig sedan till hela kroppen.


Fler faktorer:

  • Infektioner (både virala och bakteriella)
  • Fysiska/psyskiska trauman.
  • Fysiska trauman som t.ex. operationer, olycksskador (benbrott bl.a.)

eller psykiska trauman som t.ex. skilsmässa, dödsfall m.m.

  • Långvarig stress
  • Långvariga sömnsvårigheter

                  En norsk studie från 2011 visar att sömnsvårigheter ökar risken för att

                  utveckla fibromyalgi.

  • Ärftlighet

         Man har funnit ärftliga faktorer som kan öka risken för att utveckla FM.

  • Mekanisk, repetitiv muskelbelastning


FM som inleds med lokal smärta eller psykisk kris har vanligen ett långsamt

utdraget förlopp, medan fibromyalgi som föregås av infektion eller trauma

vanligen kommer plötsligt.