Tenderpoints


Tenderpoints


Dvs smärtpunkter som lokaliseras vid undersökning

Positionen av tenderpoints:


Framsidan, uppifrån och ner:

  • Lågt cervicalt – nedanför halsen (främre kanten av C5 - C7 halskotorna)
  • Andra revbenet – spetsen på bröstbenet(vid andra revbenets

övergång till brosk)

  • Laterala epikondylen – armbågen (2 cm distalt - från armbågen 2 cm mot tumsidan)
  • Knä – insidan av knäet (medialt proximalt om ledspringan – inåt - uppåt från ledspringan)


Baksidan, uppifrån och ner:

  • Occiput - nackmuskeln där den fäster vid skallen (bakhuvudets nedre muskelfästen)
  • M. Trapezius - halvvägs mellan nacken och skuldran (mitt på axelns övre del)
  • M. Supraspinatus – musklen över inre skulderbladet (vid ursprunget

nära mittkanten ovanför skulderbladskammen)

  • Glutealt – övre yttre delen av skinkan (övre yttre kvadranten av sätet

         i främre delen av muskeln)

  • M. Trochanter Major - höftbenet (muskelfästet på lårbenets övre del)