Styrelse

Styrelse och förtroendevalda 2017

 

Ordförande                                            

Yvonne Regnander Willstedt                        

Vice ordförande         

Anette Svensson                                           

Sekreterare           

Lena Hansson                                                            

Kassör

Birgit Önnefalk                                       

Trivselansvarig                                       

Anette Brincner

Lotteriansvariga               

Maj-Britt Ingemarsson

Ulla Regnander

Revisorer

Lena-Marie Johansson

Ingvar Ingemarsson

Revisorsuppleant

Charlotte Damberth

Webbansvarig

Lena Hansson

Redaktör FibroNytt

Lena Hansson

Yvonne Regnander Willstedt

  

Valberedning

Anders Willstedt

Henrik Fagelberg

Marija Regnander